Konsulting-srodowiskowy

Prowadzenie praktycznie każdej działalności gospodarczej wiąże się z korzystaniem ze środowiska, które w Polsce podlega szczególnej ochronie prawnej. Żeby więc rozpocząć przedsięwzięcie, inwestor musi skonfrontować swoje zamiary z obowiązującymi przepisami. Te zaś nie zawsze są jasne, zwłaszcza dla podmiotów zagranicznych. Z pomocą przychodzą firmy świadczące konsulting środowiskowy. Dlaczego warto skorzystać z ich usług? Co daje konsulting środowiskowy?

Czy konsulting środowiskowy jest przydatny?

 

Dla wielu podmiotów zagranicznych Polska stanowi atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Stabilna sytuacja ekonomiczna, dostęp do stosunkowo taniej, a zarazem wykwalifikowanej siły roboczej czy też dobra infrastruktura transportowa to tylko cześć atutów, które sprawiają, że inwestorzy zagraniczni chcą rozwijać nad Wisłą swoje biznesy. Żeby jednak uniknąć kar, muszą to robić zgodnie z prawem.

Niemal każda inwestycja – niezależnie od tego, czy jest finansowana przez podmiot krajowy czy też zagraniczny – wymaga skonfrontowania z obowiązującymi przepisami środowiskowymi. Niestety, regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska są zawiłe i charakteryzują się wysokim stopniem szczegółowości. Na dodatek często podlegają nowelizacjom. W efekcie inwestorowi trudno je zrozumieć i za nimi nadążyć. Na szczęście, wszelkie wątpliwości jest w stanie rozwiać firma świadcząca konsulting środowiskowy.

Konsulting środowiskowy dla podmiotów zagranicznych – co to? Co obejmuje?

 

Mianem konsultingu środowiskowego określa się profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Świadczone jest ono przez wyspecjalizowane firmy na rzecz podmiotów, które planują przeprowadzić inwestycje w Polsce, chcą zmienić profil swojej działalności czy przykładowo uporządkować swoją gospodarkę wodno-ściekową.

Niezależnie od tego, czy konsulting środowiskowy jest świadczony na rzecz podmiotów zagranicznych czy też krajowych, jego zakres obejmuje szereg kwestii związanych z ochroną środowiska w Polsce i jest dostosowany do specyfiki przedsięwzięcia oraz indywidualnych potrzeb inwestora. Inne wymogi środowiskowe musi bowiem spełnić deweloper, a inne przedsiębiorca montujący dodatkową instalację emitującą zanieczyszczenia.

Wśród głównych aspektów, którymi zajmuje się firma świadcząca konsulting środowiskowy dla podmiotów zagranicznych inwestujących w Polsce, wymienić można:

  • przeprowadzanie audytów środowiskowych i ocen zgodności planowanych inwestycji z przepisami ochrony środowiska,
  • wykonywanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia (instalacji) na środowisko, sprawozdań i ewidencji,
  • sporządzanie wniosków o wydanie m.in. pozwolenia na wytwarzanie odpadów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych,
  • wskazywanie sposobów dostosowywania się do wymogów prawnych,
  • wykonywanie kompleksowych rozwiązań projektowych dla przedsięwzięć,
  • przeprowadzania badań m.in. hałasu, zanieczyszczeń powietrza, a także analiz przyrodniczych wraz z interpretacją wyników.

Na tym jednak zakres pomocy świadczonej przez firmy oferujące konsulting środowiskowy dla podmiotów zagranicznych się nie kończy. Żeby poznać pełnię wsparcia, warto skontaktować się z wybranym przedsiębiorstwem.

Jakie korzyści daje konsulting środowiskowy?

 

Konsulting środowiskowy pozwala przede wszystkim uniknąć dotkliwych kar związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia niezgodnie z obowiązującymi w Polsce normami środowiskowymi. Dzięki niemu inwestor będzie wiedzieć, co zrobić, aby inwestycja spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne. To oszczędność nie tylko kosztów, ale i czasu. Przedsiębiorca może się bowiem skupić na innych aspektach prowadzenia działalności.

Podmioty zagraniczne chętnie korzystają z usług firm oferujących konsulting środowiskowy, nawet jeśli w ograniczonym stopniu wpływają na środowisko. Dzięki niemu mogą bowiem uniknąć kłopotów i w zgodzie z prawem oraz ekologią prowadzić działalność gospodarczą.

źródło: ekomeritum.pl – Audyt ekologiczny – konsultacje