Instalacja-zbiornikowa-na-gaz

Nowy dom to ogromna liczba poważnych decyzji i wyzwań. Jedną z takich istotnych decyzji, którą muszą podjąć właściciele nowo powstającego domu, jest wybór metody ogrzewania. Lepiej nie podejmować decyzji pochopnie lub opierając się wyłącznie na sugestiach znajomych czy sąsiadów. Warto samodzielnie rozeznać się w temacie i zapoznać z faktami. My wyjaśniamy, jakie argumenty przemawiają za wyborem ogrzewania propanem oraz jak je zorganizować w nowym domu.

Zalety gazu propan, czyli dlaczego to idealna metoda ogrzewania

Popularność ogrzewania zasilanego gazem propan z każdym rokiem rośnie. Kolejni użytkownicy decydują się na wyposażenie swoich domostw w zbiornikową instalację gazową. Dotyczy to zarówno starszych budynków, które dotychczas były ogrzewane innymi metodami, jak i domów nowo powstających. Najważniejsze zalety ogrzewania propanem, które doceniają jego użytkownicy, to przede wszystkim ekonomiczny i ekologiczny charakter oraz wygoda użytkowania. Co jednak kryje się za tymi określeniami?

  • Ekologia – spalając gaz propan nie przyczyniamy się do zanieczyszczenia powietrza, gleby czy wód gruntowych. Wynika to z faktu, że efektem ubocznym spalania propanu są wyłącznie dwutlenek węgla i czysta woda. Żadnej sadzy, pyłów zawieszonych, węglowodorów aromatycznych czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji.
  • Ekonomia – ogrzewanie propanem jest jedną z najtańszych metod ogrzewania domu. Kotły kondensacyjne gwarantują wysoką wydajność i zmniejszają zużycie gazu jednocześnie gwarantując ciepło. Ogrzewając propanem dbamy więc również o swój portfel i domowy budżet. Jest to inwestycja, którą warto przeprowadzić.
  • Wygoda użytkowania – nie trzeba zrzucać ciężkiego materiału opałowego do kotłowni, rąbać drewna czy przerzucać węgla. Pobór gazu ze zbiornika odbywa się automatycznie. Podobnie jest z rozpalaniem pieca. Nie wymaga to żadnego zaangażowania użytkownika. Z kolei rano budzimy się w ciepłym domu i nie musimy pędzić do kotłowni, aby rozpalić palenisko i ogrzać dom. Nowoczesny programator pozwala ustawić wszystkie parametry instalacji i zwiększyć komfort użytkowników.

Organizacja kotłowni na gaz propan w nowym domu

Jeśli już na etapie projektowania i budowy domu jesteśmy zdecydowani na ogrzewanie propanem to warto w projekcie uwzględnić pomieszczenie przeznaczone na kotłownię. W starszym budownictwie kotłownia z reguły organizowana była w piwnicy. Wykorzystując do tego celu gaz propan musimy wybrać pomieszczenia, których podłoga znajduje się nie niżej niż równo z poziomem terenu. Tym samym w grę wchodzą pomieszczenia na parterze domu lub na wyższych kondygnacjach. Dodatkowo podłoga kotłowni musi być pozbawiona wszelkich zagłębień, a także wszelkiego rodzaju wpustów, studzienek czy kanałów instalacyjnych.

Znajduje to uzasadnienie w cechach fizycznych gazu propan. Jest on cięższy od powietrza, dlatego jego uwolnienie się do atmosfery spowoduje, że będzie się utrzymywał przy samej podłodze. Aby możliwe było wywietrzenie kotłowni, niezbędne jest spełnienie wspomnianych wyżej warunków.Oprócz tego przepisy stawiają jeszcze kilka wymogów przed kotłowniami, w których spalany jest gaz propan.

Wysokość pomieszczenia kotłowni musi wynosić nie mniej niż 2,2 m. Natomiast kubatura pomieszczenia powinna wynosić przynajmniej 8 m3, jeśli stosujemy kocioł z otwartą komorą spalania i 6,5 m3 przy kotłach z zamkniętą komorą spalania. W kotłowni gazowej zalecane jest stosowanie wentylacji grawitacyjnej. Całkowicie zabronione jest natomiast wykorzystanie wyciągowej wentylacji mechanicznej. Niezbędne jest także doprowadzenie do kotłowni instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Kotły kondensacyjne w procesie spalania gazu wytwarzają czystą wodę. Niezbędne jest więc odprowadzenie jej do kanalizacji. Tym samym wymagane jest podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do pieca kondensacyjnego.

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wymagań jest dużo, to w istocie wcale tak nie jest. Każdy z nich podyktowany jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. A budując nowy dom z łatwością można uwzględnić wszystkie wymogi i stworzyć pomieszczenie dedykowane kotłowni gazowej.