przeglady-okresowe-budynkow

Według prawa budowlanego właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego jest zobligowany do przeprowadzenia okresowego obowiązkowego przeglądu budynku. Sprawdzenie stanu technicznego budynku mieszkalnego powinno się odbywać raz na pięć lat, raz na rok, a w niektórych przypadkach nawet co pół roku. W każdym przypadku okresowy przegląd techniczny nieruchomości powinien wykonać rzeczoznawca budowlany. Kiedy jeszcze wykonać przegląd techniczny nieruchomości i inwentaryzację budynku?

 

Kiedy rzeczoznawca budowlany wykona przegląd budynku?

 

Według przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany do zlecenia rzeczoznawcy budowlanemu lub inżynierowi budownictwa wykonania okresowego przeglądu raz w roku i raz na pięć lat. Pamiętamy, że zaniechanie tego obowiązku może skutkować kara grzywny. Dużo ważniejsze od tej regulacji powinno być jednak to, że to właśnie na podstawie okresowej opinii technicznej oceniamy, czy nasz dom jest przygotowany do bezpiecznego użytkowania go.

 

Poza tym rzeczoznawca budowlany musi sprawdzić stan domu w przypadku, kiedy dochodzi do uszkodzenia domu i znajdujących się w nim instalacji. Taka doraźna interwencja rzeczoznawcy budowlanego jest szczególnie wskazana w przypadku, kiedy mamy do czynienia z wystąpieniem czynników zewnętrznych i zjawisk pogodowych, które mogłyby doprowadzić lub doprowadziły do uszkodzenia konstrukcji budynku lub jego części. Chodzi tu zwłaszcza o pożary, wyładowania atmosferyczne, powodzie, intensywne opady deszczu, silne wiatry, wstrząsy sejsmiczne i zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych.

 

Roczny przegląd techniczny budynku

 

Podczas rocznego obowiązkowego przeglądu technicznego budynku użytkowego rzeczoznawca budowlany powinien ocenić ogólny stan techniczny domu oraz jego przydatność do bezpiecznego użytkowania. Podczas corocznych oględzin budynku ekspert w dziedzinie budownictwa musi sprawdzić instalacje zamontowane w budynku, szczególnie instalację gazową, kominową i wentylacyjną. Poza tym opinia powinna objąć także instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska. Oprócz tego raz w roku właściciel budynku powinien zlecić specjaliście sprawdzenie całej konstrukcji budynku, to znaczy ścian nośnych i dachu, podpiwniczenia oraz tych elementów domu, które są najbardziej narażone na niesprzyjające działanie czynników atmosferycznych. 

 

Przegląd techniczny budynku pięcioletni

 

Właściciel budynku mieszkalnego jest także zobowiązany do tzw. pięcioletnich przeglądów okresowych budynku. Podczas takiego badania rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić bardzo dokładnie ogólny stan techniczny budynku i ocenić jego zdatność do bezpiecznego użytkowania. Zadaniem takiej opinii jest wykluczenie, że nieruchomość lub jakakolwiek jej część mogłaby zagrażać zdrowiu lub życiu użytkowników domu. Poza tym rzeczoznawca powinien też przyjrzeć się otoczeniu domu, w tym także działce, na której został posadowiony budynek, oraz jego ogólnej estetyce. Podczas oględzin muszą być obowiązkowo sprawdzone wszystkie instalacje zamontowane w budynku, w tym instalacja i urządzenia chłodnicze, oraz instalacja wentylacyjna, elektryczna i piorunochronna.

 

Rzeczoznawca budowlany – co jeszcze powinien sprawdzić?

 

Poza obowiązkowymi okresowymi przeglądami budynków użytkowych rzeczoznawca budowlany jest uprawniony do wykonywania czynności sprawozdawczych także w sytuacjach szczególnych. Opinia techniczna eksperta powinna być sporządzona chociażby podczas oddawania nowej nieruchomości do użytku, podczas sprzedawania lub kupna domu, a także tuż po generalnym remoncie budynku. W tym przypadku inwentaryzacja budowlana jest wskazana zwłaszcza wtedy, kiedy doszło do znaczących zmian w strukturze domu, np. jego przebudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, a także wyodrębnienia w budynku lokalu użytkowego. Opinia techniczna jest też potrzebna, jeżeli podczas remontu w budynku zamontowano nowe instalacje lub np. wymieniono drzwi i okna. W każdym z tych przypadków mamy bowiem do czynienia z działaniami, podczas których doszło do znaczących zmian w konstrukcji nieruchomości.