medyczne-gazy-w-szpitalu

Gazy medyczne są konieczne do wykonywania zabiegów w szpitalach, a także podczas codziennej pracy oddziałów. Z tego powodu już przy projekcie budynku szpitala powinny zostać wzięte pod uwagę instalacje gazów medycznych. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w przypadku takich gazów medycznych jak tlen medyczny czy podtlenek azotu instalacja musi być zgodna z przepisami nie tylko prawa budowlanego, ale także spełniać standardy dotyczące produktów leczniczych.

Powszechność stosowania gazów medycznych: gazy techniczne i gazy anestetyczne

Zastosowanie gazów medycznych we współczesnej medycynie jest bardzo powszechne. Wykorzystywane są do zabiegów medycznych, ale także do transportu organów oraz w diagnostyce. Niemniej, instalacje przewodzące gazy anestetyczne są stosowane głównie przez anestezjologów na salach operacyjnych.

Najpowszechniej stosowane w służbie zdrowia gazy techniczne to przede wszystkim tlen. Powietrze w postaci tlenu medycznego wykorzystuje się przy resuscytacji i u pacjentów wymagających wspomagania oddychania. Tlen medyczny znajduje się na każdym oddziale szpitalnym i w każdej karetce pogotowia. Na pytanie skąd się bierze tlen odpowiedź jest prosta – przewodzą go instalacje gazów medycznych.

Innymi gazami medycznymi stosowanymi powszechnie, dla których potrzebna jest odpowiednia instalacja gazów medycznych to tlenek azotu stosowany przede wszystkim na oddziałach neonatologicznych, podtlenek azotu stosowany jako gaz anestetyczny czy medyczny dwutlenek węgla – wykorzystywany przy zabiegach laparoskopowych.

Co to jest tlen medyczny i jak wykorzystuje się go w szpitalach

Aby zrozumieć co to jest tlen medyczny należy sobie uświadomić jak ważny jest we współczesnej medycynie. To gaz wykorzystywany najczęściej w lecznictwie, często przy ratowaniu i potrzymaniu życia. Ponadto stosowany jest także w mieszankach z innymi gazami. Przykładem może być sprężone powietrze medyczne, będące mieszaniną gazów o szerokim spektrum zastosowań, czy połączenie tlenu z helem medycznym lub z podtlenkiem azotu.

Kompletne systemy wytwarzania tlenu medycznego i innych gazów medycznych podlegają przepisom prawa polskiego, a także europejskiej normie – PN-EN ISO 7396-1:2016. Przy wykonawstwie i projekcie należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność przepisami – od tego może zależeć ludzkie życie.

Gazy medyczne – przepisy  i realizacje

Aby spełnić wymogi prawne dotyczące zastosowania i instalacji gazów medycznych konieczne jest restrykcyjne trzymanie się przepisów. Instalacja podtlenku azotu jest jedną z najczęstszych realizacji w szpitalach. Odpowiednia instalacja skutecznie spręża gazy i transportuje je od źródła zasilania do jednostek zasilających. Niezbędny jest także montaż i uwzględnienie sygnalizacji, alarmów i systemów awaryjnych. Instalacje gazów medycznych muszą spełniać normy z ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw z 11.09.2015 roku.

Ciekawostką jest także fakt, że specjalna instalacja potrzebna jest także, aby wytworzyła się wykorzystywana w medycynie próżnia. Definicja próżni medycznej zakłada, że jest to instalacja podciśnieniowa wykorzystywana na salach operacyjnych, przede wszystkim do odsysania śluzu oraz płynów infuzyjnych. W ten sposób właśnie wykorzystywana jest próżnia w szpitalu.

Przy stosowaniu gazów anestetycznych, a nawet tak powszechnych gazów jak tlen zastosowanie mają także specjalistyczne odciągi gazów. To system instalacji, który ma za zadanie ochronę personelu przed wdychaniem gazów medycznych podawanych pacjentom.

źródło: inmed.pl – producent sprzętu medycznego dla szpitali