projektowanie-procesow-logistycznych

Żeby utrzymać się na rynku, przedsiębiorstwa muszą stale dostosowywać się do wymagań klienta. Wdrażane zmiany powinny być jednak przemyślane. Tylko wówczas będą efektywne, czyli odniosą zamierzony skutek. Celowi temu służy m.in. projektowanie procesów logistycznych. Co to takiego i dlaczego warto zlecić to zadanie profesjonalistom?

Proces logistyczny – co to? Przykłady

 

Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Jednym z nich są skutecznie funkcjonujące procesy logistyczne. To one wpływają bowiem na szybkość produkcji czy też jakość obsługi, co pomaga osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego przedsiębiorcy coraz więcej uwagi poświęcają ich odpowiedniemu zaprojektowaniu. Jak jednak zdefiniować proces logistyczny?

Mianem procesu logistycznego określa się zbiór częściowo uporządkowanych działań, które mają dać określony wynik, są wykonywane według przyjętych reguł oraz uwzględniają wewnętrzne i zewnętrzne czynniki sprzyjające realizacji procesu bądź ją utrudniające. Na działalność przedsiębiorstwa składa się wiele procesów logistycznych, w tym m.in.:

 • magazynowanie towarów i ich transport,
 • pakowanie przemysłowe,
 • kontrola zapasów,
 • realizacja zamówień,
 • prognozowanie popytu i produkcji,
 • obsługa klienta,
 • organizacja zwrotów i obsługa posprzedażowa.

Zgodnie z normą ISO 9000:2000 proces logistyczny można również zdefiniować jako zbiór wzajemnie oddziałujących lub powiązanych ze sobą działań, które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy.

Projektowanie procesów logistycznych – na czym polega? Z jakich etapów się składa?

 

Wbrew pozorom procesy logistyczne mają istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Ich wyniki znajdują bowiem odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy. Wpływają bowiem na koszty i zyski przedsiębiorstwa. Odpowiednio zaplanowane pomagają sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów i wypracować przewagę konkurencyjną na rynku. Nic więc dziwnego, że ich znaczenie rośnie.

Projektowanie procesów logistycznych to wieloetapowy cykl działań, w wyniku których dokonują się zmiany w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Obejmuje on szereg faz. Oto najważniejsze

 1.     Analiza dotychczasowych procesów. Na tym etapie należy wskazać jakie działania, czynności i zadania są wykonywane w ramach procesów i co jest wynikiem przeprowadzonych operacji. Określić trzeba również, jak długo trwają operacje i jakie zasoby pochłaniają.

 

 1.     Wyszukiwanie zakłóceń. To faza, w której należy zastanowić się m.in. nad tym, czy daną operację można udoskonalić, wyeliminować lub połączyć z innymi. Istotnym jej elementem jest także określenie, czy można obniżyć koszty procesu i efektywniej wykorzystywać zasoby niezbędne do jego realizacji.

 

 1.     Projektowanie procesów docelowych. Etap ten obejmuje m.in. określenie koncepcji zmian oraz celu podejmowanych działań, a także ryzyk i kosztów związanych z modyfikacjami. W jego ramach opracowuje się scenariusze zmian oraz wskazuje kolejność realizacji operacji.

 

 1.     Wdrażanie zmian. Wymaga to modyfikacji np. sposobu wykonywania pracy w ramach danej operacji, a także integracji przepływu pracy z informacjami poprzez zintegrowany system informatyczny. Pozwala to przełożyć zmiany w procesach logistycznych na procesy biznesowe (produkcję, dystrybucję, sprzedaż). Zadbać należy przede wszystkim o jakość informacji. To ona bowiem przekłada się na jakość realizowanych zmian.

 

 1.     Kontroling wdrożonych zmian. Ma na celu sprawdzenie efektywności podjętych działań. Na tym etapie należy określić kluczowe mierniki (np. czas realizacji zamówienia, wskaźnik zwrotów) na ich podstawie dokonać pomiaru skuteczności wdrożonych zmian. Skrupulatny audyt odmienionych procesów logistycznych pozwoli wykryć ewentualne błędy i dokonać niezbędnych korekt.

Projektowanie procesów logistycznych wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia. Dlatego zadanie to warto powierzyć fachowcom. Skrupulatnie przeanalizują oni to, w jaki sposób aktualnie przebiegają procesy logistyczne, znajdą błędy i wprowadzą usprawnienia. Pozwoli to osiągnąć obrany cel.