Spedytor pełni kluczową rolę w efektywnym i skutecznym przemieszczaniu towarów, dbając o wszelkie aspekty związane z organizacją i monitorowaniem transportu. Jednym z najważniejszych elementów pracy spedytora jest współpraca z szeroką gamą przewoźników, dzięki którym będzie mógł w sposób efektywny zarządzać łańcuchem dostaw. 

Spedytor — czym się zajmuje? 

Spedytor jest specjalistą, który zajmuje się organizacją i planowaniem przewozu towarów. Jego głównym celem jest skuteczne i efektywne zarządzanie logistyką dostaw, a także koordynacja różnych aspektów związanych z transportem. Spedytor zajmuje się ustalaniem optymalnych tras przewozu towarów. W ramach tego zadania dokonuje wyboru środków transportu, wskazuje optymalną trasę, a także określa najkrótszy czas dostawy. To pozwala mu uzyskać najlepsze wyniki w zakresie dostosowania procesu transportu do oczekiwań i potrzeb klienta. 

Jednocześnie spedytor odpowiedzialny jest za całą organizację transportu. Wykonuje prace związane z umawianiem transportu dla towarów, w tym negocjowanie warunków przewozu z przewoźnikami, rezerwację miejsc na statkach, pociągach, samolotach czy w firmach transportowych. Spedytor zajmuje się także przygotowaniem niezbędnych dokumentów związanych z transportem, takich jak faktury, listy przewozowe czy dokumenty celne. Ponadto dba o to, aby wszystkie formalności celne były zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spedytor współpracuje również z różnymi podmiotami zaangażowanymi w łańcuchu dostaw, takimi jak producenci, magazyny, przewoźnicy i odbiorcy, aby zapewnić płynny przepływ towarów od punktu A do punktu B. Dla sprawnej realizacji powierzonych zadań spedytorzy  korzystają z zaawansowanych systemów informatycznych, takich jak oprogramowanie do zarządzania transportem (TMS), co pozwala skutecznie zoptymalizować i monitorować procesy logistyczne.

Co więcej, spedytor jest odpowiedzialny za monitorowanie całego procesu przewozowego, także samego transportu. Śledzi on postęp dostawy na każdym etapie, monitorując, czy towar jest przewożony zgodnie z planem, czy też nie występują opóźnienia. W razie konieczności podejmuje działania korygujące. W przypadku problemów, takich jak opóźnienia, szkody w transporcie czy inne nieprzewidziane sytuacje, spedytor działa jako pośrednik, starając się szybko i skutecznie rozwiązać problemy.

Dla zapewnienia realizacji zadań transportowych spedytor prowadzi także negocjacje z różnymi dostawcami i przewoźnikami w celu uzyskania najlepszych warunków współpracy. To obejmuje negocjowanie cen, warunków płatności oraz innych aspektów umowy przewozowej.

Do jakich środków transportu spedytor powinien mieć dostęp?

Warto podkreślić, że spedytor nie jest przedsiębiorcą transportowym. Jest on tylko odpowiedzialny za organizację całego procesu transportowego, który powinien zostać wykonany jak najbardziej efektywnie i w atrakcyjnej cenie. To sprawia, że firmy spedycyjne rzadko mają swój własny tabor, ale dobrzy spedytorzy posiadają dostęp do szerokiego wyboru kontrahentów, którzy w sposób faktyczny realizują usługi transportowe. 

Spedytor specjalizujący się w transporcie międzynarodowym i multimodalnym musi mieć swobodny dostęp do wszystkich środków transportu. Musi współpracować z właścicielami firm przewozowych wykorzystujących nie tylko samochody ciężarowe, ale również kontenerowce, pociągi towarowe czy samoloty cargo. Taki szeroki dostęp do wszystkich środków transportu pozwala na precyzyjne planowanie przewozów zoptymalizowane pod kątem czasu, kosztów i bezpieczeństwa przewozu. Połączenie w jednym procesie transportowym co najmniej dwóch środków przewozu dla najlepszego, najszybszego i zoptymalizowanego cenowo przewozu — na przykład kolei i samochodów ciężarowych powoduje, że spedytor musi mieć możliwość elastycznego korzystania z usług różnych przewoźników. To daje transport multimodalny.

Wybór spedytora posiadającego dostęp do zróżnicowanego taboru jest korzystny dla osoby zlecającej przewóz ładunku. W ten sposób może ona oczekiwać, że proces transportowy przebiegnie szybko i sprawnie przy jednocześnie zoptymalizowanych kosztach przy wysokim poziomie zabezpieczenia ładunku.