frankowicze

Każdy kolejny rok przynosi coraz nowsze zmiany w sprawie frankowiczów. Jedne z nich są związane z wydarzeniami losowymi, jak recesja i osłabienie złotego spowodowane pandemią i działają mocno na niekorzyść kredytobiorców. Inne zaś, jak liczne postanowienia TSUE, są celowe i mające za zadanie pomóc frankowiczom w uporaniu się z ich zobowiązaniem kredytowym. Jak więc maluje się rok 2022? Jakie zmiany czekają frankowiczów i czego mogą się oni spodziewać? Wyjaśniamy, co z frankowiczami w 2022 roku.

Czy frankowiczów czekają zmiany w 2022 roku?

Ostatnie dwa lata były szczególnie intensywne dla frankowiczów, jeśli chodzi o możliwość podejmowanych przez nich działań. Coraz więcej spraw o unieważnienie umowy kredytowej było kierowanych do sądów. Jednak tutaj ustawodawstwo było niejednoznaczne i w efekcie powodzenie procesu sądowego zależało od interpretacji przepisów przez konkretny sąd. Sprawa nieco się zmieniła za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzecznictwo to dało jasną wykładnię i wytyczyło drogę postępowania przez sądy krajowe, również te w Polsce. Jak to wpłynie na sprawy frankowiczów w najbliższym roku? Jakiego obrotu spraw możemy się spodziewać?

Pozwy sądowe w sprawach frankowych w 2022 roku

Jakich zmian w zakresie pozwów sądowych frankowiczów możemy spodziewać się w 2022 roku? Z pewnością liczba spraw sądowych, z wnioskami o unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu będzie rosnąć. Wynika to z faktu, że ta forma dochodzenia swoich praw przez frankowiczów jest najbardziej efektywna. Prowadzi do uzyskania pożądanych efektów, a finalnie bank ma obowiązek wypełnić postanowienia sądu. Dodatkowo szanse na sukces frankowiczów zwiększają kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeden z wyroków zapadł 3 października 2019 roku i odnosił się bezpośrednio do niezgodnych z prawem zapisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych dotyczących zasad przeliczania wartości zobowiązania i rat. Kolejny wyrok TSUE ważny dla frankowiczów zapadł 18 listopada 2021 roku i dotyczył postanowień umownych dotyczących indeksacji i metody ustalania kursu waluty.

Wyroki te stanowią wykładnię prawa, co powoduje, że rozpatrywanie podobnych spraw w przyszłości przez sądy krajowe będzie dużo łatwiejsze. Daje to również frankowiczom większe szanse na powodzenie. To z kolei zaowocuje zwiększeniem się liczby pozwów sądowych kredytobiorców obciążonych kredytem we frankach przeciwko bankom.

Ugody banków z kredytobiorcami w 2022 roku

Zarówno pozwy sądowe, jak i ugody nie są szczególnie korzystne dla banków z finansowego punktu widzenia. W obu tych przypadkach instytucje te muszą zrezygnować z części swojego zysku. Jednak ugody są znacznie mniej kosztowne niż sprawa sądowa i związane z nią późniejsze orzeczenie. Dlatego też frankowicze mogą spodziewać się, że coraz więcej banków będzie decydowało się na wdrożenie propozycji ugód dla swoich klientów. Dodatkowo, dotychczas propozycje te były kierowane tylko do wybranych kredytobiorców. Jednak w świetle aktualnego orzecznictwa polskich sądów, jak również TSUE, można się spodziewać, że liczba zawieranych ugód będzie stopniowo rosła. Jednak frankowicze powinni dokładnie zastanowić się przed podpisaniem dokumentów ugodowych z bankiem i przeliczyć wszystkie warunki, ponieważ to rozwiązanie nie zawsze może się okazać dla nich satysfakcjonujące.

Inne zmiany – zastąpienie LIBOR przez SARON

Kolejną istotną zmianą, jaka czeka frankowiczów w 2022 roku jest odejście od wskaźnika LIBOR w ustalaniu oprocentowania kredytów frankowych. Wynika to z faktu, że od stycznia 2022 roku LIBOR przestaje być publikowany. Mało jaka umowa kredytowa była na to przygotowana i zawierała zapisy regulujące postępowanie w takiej sytuacji. Dlatego też wprowadzono ogólnokrajowe rozwiązanie. Polega ono na objęciu wskaźnikiem SARON wszystkich kredytów i umów kredytowych, które dotychczas odnosiły się do LIBOR CHF. Takie postępowanie zostało podyktowane rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Miało to na celu ustalenie ogólnych przepisów dla całej Unii Europejskiej, które wykazałyby zamiennik dla stopy LIBOR CHF. Takim zamiennikiem jest właśnie wskaźnik SARON publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX). Nie jest to jednak koniecznie zmiana na gorsze. Nowy wskaźnik nie powinien wprowadzić znaczących zmian w oprocentowaniu kredytów i frankowicze nie muszą się go obawiać.

źródło: kancelariarzucidlo.pl