sprezarki-przemyslowe

Większość urządzeń elektrycznych możemy podzielić na te służące do zastosowań domowych i przemysłowych. Nie inaczej jest także ze sprężarkami powietrza. Jednak czy domowe odpowiedniki kompresorów znacznie różnią się od tych przemysłowych? Czym charakteryzują się sprężarki do zastosowań przemysłowych? Wyjaśniamy, jaka jest specyfika tego typu urządzeń i jakie parametry powinien mieć kompresor przemysłowy.

Specyfika kompresorów przemysłowych

Kompresory to urządzenia służące do wytwarzania sprężonego powietrza. Kompresory przemysłowe to urządzenia o znacznie większej wydajności, gwarantujące wyższe ciśnienie sprężonego powietrza, a także o dłuższej żywotności niż to jest w przypadku sprężarek dedykowanych zastosowaniom domowym. Współczesny przemysł stosuje sprężone powietrze do tak wielu zastosowań, że praktycznie ciężko wyobrazić sobie  funkcjonowanie wielu zakładów bez użycia kompresorów. Wykorzystywane są one do zapewnienia prawidłowego działania urządzeń, instalacji i systemów. 

Profesjonalne sprężarki charakteryzują się wysoką wydajnością, która jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb konkretnego zakładu i systemu zaopatrywania w sprężone powietrze. Kompresory przemysłowe oferują również wyższe ciśnienie wytwarzanego powietrza. Standardowe urządzenia tego typu do profesjonalnego użytku wytwarzają powietrze o ciśnieniu od 8 do nawet 15 barów. Dodatkowo dla bardziej wymagających zakładów i specjalistycznych zastosowań można zakupić również sprężarki wysokociśnieniowe, które zapewniają powietrze o ciśnieniu nawet do 300 barów. W ofercie producentów dostępne są również sprężarki niskociśnieniowe, które wytwarzają sprężone powietrze o ciśnieniu do 4 barów.

Ponadto kompresory przemysłowe dostosowane są do pracy ciągłej przez całą dobę. Wynika to z faktu, że wiele zakładów opiera swoją podstawową działalność na pracy ze sprężonym powietrzem, a kompresory muszą podołać temu wyzwaniu. W przypadku urządzeń domowych nie ma takiego wymogu ani też takiej konieczności.

Kompresory do zastosowań przemysłowych charakteryzują się także lepszymi parametrami sprężonego powietrza. Sprężarki domowe czy ogrodowe najczęściej posiadają tylko jeden filtr, który zapewnia wyłącznie wstępne oczyszczenie sprężonego powietrza. W przemyśle stosuje się zaawansowane metody filtrowania sprężonego powietrza, aby osiągnąć możliwie jak najlepszą jego jakość i czystość. Jest to wymóg produkcyjny w wielu branżach. Przemysł farmaceutyczny i spożywczy stosują sprężone powietrze przy wytwarzaniu i obróbce wyrobów. Ze względu na ich specyfikę wymagana jest absolutna sterylność całego procesu produkcyjnego. Zapewnia to sprężone powietrze klasy “0” z profesjonalnych bezolejowych sprężarek przemysłowych.

Zastosowanie sprężarek przemysłowych — gdzie są wykorzystywane

Sprężarki przemysłowe są obecnie stosowane niemal w każdej gałęzi przemysłu. Oprócz tego kompresory wkraczają również do sektora usług, zwiększając wydajność biznesu i podnosząc jakość świadczonych usług. Na stałe zagościły już w przemyśle spożywczym, morskim, lotniczym, elektronicznym, maszynowym, budowlanym, farmaceutycznym, medycznym czy samochodowym. Warsztaty mechaniczne i lakiernie to przykład sektora usług, który stosuje w codziennej pracy sprężone powietrze dla podniesienia jakości świadczonych usług. Kompresory w przemyśle stosuje się między innymi w układach hydraulicznych, do zasilania narzędzi pneumatycznych, do użycia w maszynach takich jak np. obrabiarki CNC. Sprężone powietrze jest także wykorzystywane do malowania proszkowego, pompowania kół czy uzupełnienia nim poduszek samochodowych, czy butli tlenowych. Tak szerokie zastosowania kompresorów przemysłowych wynikają z tego, że sprężarki produkowane są w różnych opcjach i wariantach. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu i zestawianiu w różne kombinacje możliwe jest dostosowanie ich do konkretnych wymagań zakładu i specyfiki pracy w danej branży.

źródło: czemar.pl – sprężarki śrubowe używane