Sprężarki zmiennoobrotowe są szeroko stosowane w różnych branżach i aplikacjach, gdzie istnieje zmienność zapotrzebowania na sprężone powietrze. Dzięki swoim zaletom są one pierwszym wyborem dla tych, którzy poszukują efektywnych, elastycznych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie dostarczania sprężonego powietrza.

Jak działają sprężarki o zmiennej wydajności?

Sprężarki o zmiennej wydajności są tak zaprojektowane, aby dostosowywać swoją wydajność do zmieniających się warunków pracy. Metoda działania sprężarek o zmiennej wydajności opiera się na regulacji obrotów silnika napędzającego kompresor lub poprzez regulację wlotowego zaworu ssącego.

Sprężarka o zmiennej wydajności wykorzystująca mechanizm regulacji obrotów silnika wyposażona jest w silnik napędzający, który może regulować swoje obroty w zależności od aktualnych potrzeb sprężonego powietrza. W momencie większego zapotrzebowania na sprężone powietrze, silnik zwiększa obroty, co skutkuje większą wydajnością sprężarki. Gdy zapotrzebowanie maleje, silnik zmniejsza obroty, aby zmniejszyć wydajność sprężarki. Ta metoda zapewnia elastyczność i efektywne dostosowanie wydajności sprężarki do aktualnych potrzeb.

Inna, ale znacznie mniej wydajna i precyzyjna metoda polega na regulacji wlotowego zaworu ssącego. W tym rozwiązaniu sprężarka posiada regulowany wlotowy zawór ssący, który kontroluje ilość powietrza, które jest wprowadzane do sprężarki. Poprzez regulację otwarcia i zamknięcia zaworu, można kontrolować ilość sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarkę. Gdy zapotrzebowanie na powietrze wzrasta, zawór ssący jest otwierany w celu zwiększenia dostarczanego powietrza, a gdy zapotrzebowanie spada, zawór ssący jest zamykany, co ogranicza wydajność sprężarki.

Obie metody pozwalają na dynamiczną regulację wydajności sprężarki w czasie rzeczywistym, co prowadzi do większej efektywności i oszczędności energii. Dzięki temu sprężarki o zmiennej wydajności mogą dostosowywać się do zmieniających się warunków pracy i minimalizować straty energii wynikające z niepotrzebnego generowania sprężonego powietrza. Warto jednak podkreślić, że sprężarki, w których zastosowano silnik o zmiennej prędkości obrotowej, pozwalają na bardziej precyzyjne dostosowanie ilości wytwarzanego medium do bieżących potrzeb procesów produkcyjnych. 

Gdzie stosuje się sprężarki zmiennoobrotowe?

Kompresory o zmiennej wydajności są szczególnie przydatne w aplikacjach, gdzie zmienność zapotrzebowania na powietrze jest znaczna, takich jak systemy pneumatyczne w przemyśle czy procesy produkcyjne, gdzie zmieniają się potrzeby sprężonego powietrza w zależności od fazy procesu. Urządzenia znajdą zastosowanie w przemyśle ogólnym do napędzania urządzeń i narzędzi pneumatycznych. W przemyśle spożywczym, gdzie higiena i czystość są kluczowe, sprężarki zmiennoobrotowe znajdują zastosowanie do dostarczania sprężonego powietrza do różnych procesów, takich jak mieszanie, pakowanie, etykietowanie, mycie i suszenie. Sprężarki tego typu są często wyposażone w odpowiednie systemy filtracji i osuszania, aby zapewnić czyste i wysokiej jakości powietrze. W przemyśle chemicznym, w którym procesy wymagają różnych poziomów ciśnienia i przepływu powietrza, sprężarki zmiennoobrotowe są wykorzystywane do dostarczania medium do różnych urządzeń, takich jak mieszadła, reaktory, suszarki, filtry, systemy oczyszczania, sterowniki i inne. W energetyce kompresory zmiennoobrotowe są używane do dostarczania sprężonego powietrza do urządzeń kontrolnych, zaworów, systemów zasilania i innych komponentów. Wymagane jest wysokie ciśnienie i przepływ powietrza w celu zapewnienia sprawnej pracy i bezpieczeństwa systemów energetycznych.

Ponadto, sprężarki zmiennoobrotowe znajdują również zastosowanie w sektorze medycznym, motoryzacyjnym, przemyśle papierniczym, przemyśle farmaceutycznym, a także w budownictwie, gdzie są używane do wiertnictwa, malowania, piaskowania i innych zadań związanych z pracami budowlanymi. Wykorzystywane są także w przemyśle petrochemicznym i gazowym. 

Zalety sprężarek zmiennoobrotowych

Dlaczego warto inwestować w sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej? Dzięki dostosowywaniu produkcji sprężonego powietrza do bieżącego zapotrzebowania procesów produkcyjnych zapewniają one oszczędności w poborze energii elektrycznej. Są także elastycznymi urządzeniami, które mogą precyzyjnie  dostosować swoją wydajność do zmieniających się warunków pracy. Kompresory zmiennoobrotowe gwarantują długą żywotność wynikającą z mniejszego zużycia mechanicznego. Ponadto generują mniejszy poziom hałasu niż sprężarki o stałej prędkości. Wraz z niższym poborem energii i dłuższą żywotnością gwarantują niższe koszty eksploatacyjne, co wpływa na wyższą konkurencyjność produkcji. 

źródło: ALMIG kompresory