Czy pracownik może otrzymać rekompensatę finansową za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę często zastanawiają się, komu, kiedy…